Home

Inschrijving WK biljarten 2021 geopend!

Wie wordt de opvolger van Wim Smit? Deze vraag zal voorlopig nog niet beantwoord kunnen worden. Eerste vraag is op dit moment: wanneer kan het WK biljarten 2021 gehouden worden. Kan het in de traditionele derde week van januari of moeten we het i.v.m. COVID-19 uitstellen naar later in het jaar. We weten het niet maar we gaan wel met de voorbereidingen beginnen.

De inschrijving is geopend en sluit op 30 november. Onder “Inschrijvingen” is te vinden wie zich tot nu toe hebben opgegeven met het te maken aantal caramboles (wat gelijk is aan het aantal te maken caramboles op de eigen vereniging plus 3).

Uit de Schager Courant van 27 januari 2020